FSC Certifikace

I my chceme podporovat enviromentálně šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. A tím napomoci chránit ohrožené a někdy devastované světové lesy.

Proto pracujeme i s certifikovaným dřevem a jsme certifikovaným FSC výrobcem.